Du'aa-Tasbeeh
 
 
 
 
 

Allaah Ta'aala Qur'an-e-Kareem ma mumineen waste farmaawe che ke, “Tame maari baargaah ma Du'aa guzaaro, hu tene mustajaab karis”, “Tame mane pukaaro, hu tamaari nida ne sambhlis”, “Hu tamaara dilo na haal ne behtar jaanu chu”, “Tame mane yaad karo, hu tamne yaad karis, maari ne'mat no shukr karo, kufr ane na-shukri na karo.” Aa tarah ni ghani aayat-e-shareefa Du'aa ane zikr-e-ilaahi waste naazil thaili che. Qur'an-e-Kareem kulli taur par Du'aa che ane ‘ibaadat karta khaalis-Du'aa behtar che. Aa mubaarak kitaab ma Allaah Ta'aala ye insaan na roohani ane jismaani maraz ni dawaa mukeli che. Maut siwai duniyaa ma koi ihwi cheez nathi jeni Qur'an ma shifa na hoi.

Rasool-e-Maqbool (SAW) ye farmaayu ke, “Du'aa mumin nu hathyaar che.” Ane hamaara maula ane aaqa Mohammad Rasoolullah (SAW) ane aapni aal-e-athar na waseela thi guzaareli Du'aa Allaah ni hazrat ma radd ane be-kaar jati nathi. A'immat-e-Tahereen (AS) thi Qur'an-e-Paak ane Hadees-e-shareef ni roshni ma mumineen waste ghani mota'assir ane mojarrib Du'aao manqool thaili che. Aa Du'aaoo hame roz hamaari namaaz ma padhiye che ya tene saheefa ma joiye che, magar teno matlab ane teni ihmiyyat hame jaanta nathi.

Huzoor-e-Purnoor (TUS) farmaawe che ke, “Mumineen tame Qur'an padha karo ane Du'aa kara karo, aathi tame Allaah ni rehmat na sayaa ma rehso.” Te thi hamaaro iraado che ke mukhtalif tasbeeho ane du'aao tarjuma ane teni ihmiyyat na bayaan sathe mumineen na ‘ilmi-faiz waste mukwaama aawe je thi mumineen ba-qaa'eda ane pura yaqeen ne sathe tasbeeh ya Du'aa ne potaani zabaan thi adaa kari sake.

   
 
 1. Du'aa of Kashf il-Karb - Aqaa Maulaa Saiyedna saheb (tus) on the occasion of the Urs Mubaarak of 43rd Da’i-e-Mutlaq Saiyedna Yusuf Nuruddin saheb (aq), prescribed this Mujarrab Ta’weez to seek grace and blessings from Allaah Ta’aala in this most scary times of sickness and viral disease caused by Corona Virus (Covid-19) worldwide.
 2. Du'aa-e-Kifaayat During the Wa'az of Yaum e 'Aashuraa, Aqaa Maulaa in his impressive bayaan said that, the Tasbeeh of Wa Kafaa when recited in a prescribed manner then it will have positive effects and the one who will recite may find far-reaching benefits from it. Aqaa Maulaa declared this tasbeeh as a Hadiyah and its printed copy was distributed with Mishkaat ul Haadi Rabi' ul Awwal 1441 AH.
 3. DU'AA of Daf'-e-Sharr il-Layl - Mumineen and children who are terrified and afraid of the ill-effects of Bad and Evil Dreams should always do this ‘amal which Rasoolullaah (saws) practiced when the same thing happened with Maa Faatemah (as).  Along with this, mumineen should always do Tahaarat-Wuzoo before going to sleep at night and recite Salawaat on Ahl ul-Bayt (as) and also develop this healthy and nooraani habit in their children.
 4. DU'AA of Daf'il Wabaa - It is grim scenario that our Gujarat State is now reeling under the dangerous attack of Swine Flu and it is going out of control day by day going to become an epidemic and lots of people have succumbed to this dreaded disease.  Deeply concerned about the situation Huzoor-e-‘Aali Bawaji saheb Maulaa has directed to give Ruhaani Nuskhah and ‘Ilaaj so that Mumineen could protect themselves from the Barakaat of Qur’anic Aayaat and Salawaat.
 5. Du'aa of RASOOLULLAAH (saws) at Taa'if - If someone is inflicted with fear, terror, injustice and oppression and is faced with the attacks of an enemy, he should recite this Du’aa of Rasoolullaah (saws) to get refuge, solace and grace from Allaah Ta’aala.  Wrong-doers are always up in arms against the faithful mumineen and they always try to belittle or traumatize the followers of Haqq.  Mumineen should make such Du’aas their weapons to combat the evils which seen or unseen.
 6. Du'aa of Maulaana Jibra'eel Ameen before the intiqaal of Rasoolullaah (saws): This is the du'aa-e-khusoosi recited for the fazeelat, ta'ziyat and sabr of Ahl ul-Bayt (as) where Rasoolullaah (saws) is about to depart from this Abode of Calamities and how one should percieve the reward of his deeds, may it be blissful or sinful.
 7. Du'aa Daf'il Aafaat - If a mumin finds him in troubled times when he is betrayed by someone or faces disloyalty from his loved ones or he has some financial crisis or he has some family problems, then he should recite this du’a everyday at night before going to bed.
 8. Du'aa Talab in-Ne'mat - If one wishes that the blessings of Allaah or His ne’mat remains unto him or his family then he should recite the following du’a everyday in the Fajr and at night.
 9. Du'aa ut-Tawakkul - If one wishes that the work which he is going to undertake should turn out to be beneficial and fortunate for him then he should recite the following du’a repeatedly till his wishes are answered.
 10. Du'aa of Roza-Iftaari - This Du'aa should be recited at the end of the fast i.e. roza-iftaari and it surely invites the rehmat of Allaah and it enriches the hope of the rozadaar for the best of reward on the Day of Reckoning.
 11. Du'aa-e-Sha'baan ul-Kareem - This Du'aa is the most mujarrab and fruitful piece of talab-e-Haajaat in the mubaarak month of Rasoolullaah (saws).
 12. Du'aa-e-Rajab ul-Murajjab - Aa Du'aa Rajab mahina ma har roz fajr ni namaaz adaa kidha ba'ad padhe. Imaam Ja'far us-Saadiq (as) aa Du'aa ne Rajab ma har Faraz ni namaaz ba'ab padhta hata. Duniyaa and Aakherat ni kul haajaat bar laawwa waaste ni Du'aa che.
 13. Yaa Allaah Yaa Rahmaan Yaa Raheem - The wird (recitation) of Ismullaah il-Aazam is the best ruhaani cure for most of the diseases.
 14. Du'aa ul-Aafiyat - 14th Fatemi Imaam Maulaana Mo'iz (as) ni aa Du'aa che. Je waqt koi laachaar-majboor-ma'zoor shakhs ne joi to aa Du'aa kalemaat padhe.
 15. Du'aa un-Noor - Dil ma imaan ni mazbooti, Ahl ul-Bayt (as) na ilm ni barakaat and aankho ma roshni ane baseerat ne waaste roz fajr ni namaaz pachi padhe.
 16. Du'aa-e-Talab il-Hasanaat Duniya ma Maulana Ali (AS) ni Walaayat ane aakherat ma Jannat ni ne'mat, aa 2 cheezo mumin ne waste hasanat che. Allaah Ta'aala hasanat ane khair ne pasand kare che ane saiye'at ane burai ne na-pasand kare che. Hasanat ane neki ne talab karwa waste aa Du'aa sajadah ma padhe.
 17. Istejaab ud-Du'aa Allaah ni baargaah ma Du'aa guzaara pachi aa kalaam padhe. Sabab ke Allaah Qur'an-e-Kareem ma farmaawe che ke, tame Du'aa kara karo, hu zaroor tene qubool karis ane tamaari haajat ne bar laawis. Magar shart ye che ke dil ma ikhlaas joiye ane niyyat saaf joiye.
 18. Yaa Kareem Yaa Jabbaar – Allaah Ta'aala Ghafoor che, Raheem che, potaana har banda na gunaaho ne mo'aaf karnaar che. Te thi potaani khata, bhoolo ane gunaaho ne bhakhshaawwa waste aa Du'aa namaaz puri thaya ba'ad sajadah ma padhe.
 19. Du'aa-e-Qat'il Hamme wal Hazan Hamm-ghamm, dil ma be-chaini ane be-qaraari ne dur karwa waste koi pan namaaz ba'ad 40 war tasbeeh kare.
 20. Du'aa-e-Talab il-Hajaat Haajato ne puri karwa waste khaalis niyyat thi be rak'at Qazaa'il Hawaa'ij ni namaaz padhe ane te ba'ad sajadah ma aa Du'aa ghana tazarro' ne sathe padhe.
 21. Du'aa Iqte'il Hamma wal Hazan Namaaz ma masallo choomta chehra par jamno haath phiraawi aa Du'aa padhe. Allaah Ta'ala aa Du'aa padhnaar na ham-gham ane aafat ne dur kare che.
 22. Wajjahto Wajhiya Aa Du'aa Maulana Ibraheem (as) ni che. Namaaz ma har faraz ni niyyat lida ba'ad baghair bismillah aa Du'aa padhe. Allaah Ta'ala thi khushnudi ane rehmat haasil karwa waste aa Du'aa behtareen tareeqo che.
 23. Du'aa-e-Isteghasa Aa tasbeeh padhwa thi Allaah Ta'ala mumin na sagheera gunaah ne mo'aaf kare che ane teni tamaam haajato puri kare che. Har roz 100 war padhe.
 24. Du'aa-e-Rizq Aa Du'aa halaal rozi ane rizq haasil karwa waste har roz koi pan waqt par padhe. Ane ghar, dukaan ya kaar-khane aa Du'aa ne framing karaawi ne rakhe.
   
 
 
Copyright © 2020 Alavibohra.org  All rights reserved.