Saiyedna Badruddin Saheb
 
 
 

THE GLIMPSES OF SAIYEDNA'S HISTORY
Taareekhi Nawaaderaat

•  Aap muqaddas Maula Huzoor-e-'Aali (TUS) na Daadaaji Saheb ane ustaaz-e- mohtaram hata. Aapna zair-e-nazar Huzoor-e-‘Aali (TUS) ni tarbiyat thai ane Da'wat na ‘ilm-o-fun na zevar thi aaraasta thaya. Aap Maula Huzoor par ghani ‘inaayat shafqat raakhta, aksar auqaat Huzoor Aapni sohbat ma rehta ane raaz-o-hikmat ni guftagu ma giraftaar rehta.

•  Aap Maula ni wilaadat 1290 A.H. ma thai ane Aap 57 waras ni ‘umr ma 20 Shawwal 1347 A.H. ma masnad-e-Taiyebi par jalwaanuma thaya. Aap 1366 A.H. ma 30 sahebo saathe Hajj-e-Baytullah tashreef lai gaya jema Saiyedna Yusuf Nuruddin Saheb shaamil hata. Hajj waste Safar ikhteyaar karta pehla Aape Aapna farzand Bhaisaheb Nazar'ali ne Da'wat na tamaam umoor sipurd kidha mansoos banaawa ane wasiyat kidhi ke jahan tak pote Hajj-e-Baytullah thi watan ma paacha na aawe wahan tak Da'wat ni dil-o-jaan thi khidmat kare ane teni hifaazat kare.

•  Chaandi ni sabeel-e-Imaam Husain (AS) Aap muqaddas Maula na zamaan ma bani che. Aa sabeel na banawnaar Da'wat na mukhlis ane muqarrib Naiknaam Sheikh'ali Alibhai che. Aa Saheb ye Aap muqaddas Maula ni Mumbai ma 9 mahina hijrat dauraan je qadar dil-o-jaan thi khidmat kidhi teni misaal Alavi tareekh ma milwi mushkil che. Aa saheb ye Saiyedna saheb (QR) ne potaana makaan par raakhi Aapne waste sona-chaandi ni cheezo banaawi, yahaan tak ke naara-daani ane chakhri pan chaandi ni hati ane Saiyedna saheb (QR) ni saalgiraah na mauqa par aa saheb ye chaandi na naariyal banaawi ne hadiyo kidho hato. Je aaj tak Da'wat na khazaana ma maujood che.

•  Aap muqaddas Maula no zamaan jadeed ta'meeraat thi (nawa bandh-kaam) mashhoor thayo. Aapna farmaan thi Mumbai shaher na 6 shethiyaaoo Allah Ta'aala ni raah ma bhaari raqam ‘inaayat karine Saiyedna Yusuf Nuruddin saheb (QR) ni nigraani ma Surat shaher ma 1366 A.H. ma ‘azeem ush-shaan musaafir-khaanu ta'meer karaawu jeni shaan aaj tak barqaraar che ane mumineen ni aankho ni thandak ane dil nu maskan rahelu che. Baraabar 1 varas ba'ad 1367 A.H. ma faiyaaz Sheth Husainali Abdulali Grantroadwala ye 35 ma Faatemi taajdaar, mumineen na maseeha ane haajatrawa Saiyedna Nuruddin Noorbhai bin Shaikh'ali (QR) na Roza-e-anwar ane mazaar-e-aqdas ni ta'meer no sharaf haasil kidho. Sakhti ane tangi na zamaan ma aa sakhi bhai ye hazaaro rupiya sarf karine ek ihwi be-namoon bina banaawi ke jeni naqqaashi aaje pan be-misaal che. Aaj mard-e-mujaahid ye 1359 A.H. ma Aap muqaddas Maula na farmaan ne sar-e-tasleem karine Vadodara ma Saheb-e-Da'wat ni majlis ni ‘aala bethak ta'meer kidhi. Je aaj tak Bustaan us-Sawaab na naam thi mashhoor-o-ma'roof che ane te jagah par madfoon Du'aat-e-‘Alaviyah na ‘urs ni majlis mun'aqid thaai che.

•  Sakhaawat na sahebo ni Saff ma Surat shaher ni qadeem (juni) masjid ne ta'meer karnaar Seth Noorbhai Petiwala ni zikr kim faraamosh thai! Mazkoor ‘aashiq-e-Da'i-e-Zamaan ye duniya ane aakherat ma Allah ni khushnudi jeetwa masjid ta'meer kidhi je 1418 A.H. ma shaheed karwama aawi. Aa jagah par aaje ek jadeed khoobsurat masjid ni bina che je Mazaar-e-Noorani sahen ni zeenat no ek khusoosi hisso che. Aap Saheb (QR) na-j zamaana ma 1328 A.H. ma Jannat ul-Mumineen (qabarastaan) ma Saiydena Shehaabuddin Jalaal bin Noohji (QR) na Roza mubaaraka ne saheb us-sakha Mo'een ud-Da'wat Mohammadhusein Zenithwala ye ta'meer kari te jagah ni raunaq ma izaafo kidho che.

 
   
Copyright © 2004 Alavibohra.org  All rights reserved. Vadodara.