Print this page
 
جمادي الأخرى ‎-‎ Jumaadi ul-Ukhraa - 1439
February - 2018 / March - 2018
Tasbeeh:- Najjeni hazaa min Amal ish-Shaitaan - O my Rabb (Lord), Save me from the deeds of Shaitaan
نجني ھذا من عمل الشيطان
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
0 0 0 0 0 ૦૧
Feb-16
૦૨
17
૦૩
18
૦૪
19
૦૫
20
૦૬
21
૦૭Naafilat Roza
22
૦૮
23
૦૯
24
૧૦
25
૧૧
26
૧૨Navaaru
27
૧૩Naafilat Roza
28
૧૪
Mar-01
૧૫
02
૧૬
03
૧૭
04
૧૮
05
૧૯
06
૨૦
07
૨૧
08
૨૨
09
૨૩
10
૨૪
11
૨૫
12
૨૬
13
૨૭
14
૨૮Naafilat Roza
15
૨૯
16
0
 
EVENTS

1 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>16 - February - 2018

Pehli Taarik Mubaarak

7 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>22 - February - 2018

Naafilat Roza
First Thursday - Pehli Jumeraat
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saabe’e min shahre Jumaadi ul-Ukhraa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

12 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>27 - February - 2018

NAVAARU

13 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>28 - February - 2018

Naafilat Roza
Mid Wednesday - Vichli Budh
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saalese ‘Ashar min shahre Jumaadi ul-Ukhraa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

14 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>1 - March - 2018

Urs Mubaarak
Gunj Shohadaa - Ahmedabad

15 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>2 - March - 2018

Urs Mubaarak
27th Da'i ul-Mutlaq Saiyedna Burhaanuddin Dawoodji bin Qutubshah saheb {aq} - 1021 AH - Ahmedabad

20 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>7 - March - 2018

Saalgirah Mubaarak
Umm ul-A'immah Ziyaa ul-Madeenah Maulaatona Faatemah az-Zahraa (as) - 5 Year of Nubuwat

27 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>14 - March - 2018

Urs Mubaarak
Da'i ul-Balaagh Saiyedna Lamak bin Maalik saheb {aq} - 510 AH - Hamdaan, Yaman

28 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>15 - March - 2018

Urs Mubaarak
Da'i ul-Balaagh Saiyedna Yahyaa bin Lamak saheb {aq} - 520 AH - Hamdaan, Yaman

7th Da'i ul-Mutlaq Saiyedna Ahmad bin Mubaarak saheb {aq} - 627 AH - San'aa, Yaman
Naafilat Roza
Last Thursday - Cheli Jumeraat
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saamene wal ‘Ishreen min shahre Jumaadi ul-Ukhraa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

29 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1439<>16 - March - 2018

Urs Mubaarak
Da'i ud-Du'aat Qaazi ul-Quzaat Saiyedna Qaazi No'maan bin Mohammad at-Tameemi al-Maghrebi {aq} - 363 AH
Washsheq Raat
Pehli Raat of Rajab ul-Murajjab Mubaarak - Washsheq Raat - 24 Rak'at
 
   
Copyright © 2010 Alavibohra.org.  All rights reserved.