Print this page
 
جمادي الأولى ‎-‎ Jumaadi ul-Ulaa - 1438
January - 2017 / February - 2017
Tasbeeh:- Fastaghfara Rabbahu wa Kharra Raake’aw wa Anaab - He pleaded pardon from Allaah and bowed down in repentance
فاستغفر ربه وخر راکعا واناب
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
0 0 0 0 0 0 ૦૧
Jan-28
૦૨
29
૦૩
30
૦૪
31
૦૫
Feb-01
૦૬Naafilat Roza
02
૦૭
03
૦૮
04
૦૯
05
૧૦
06
૧૧
07
૧૨Naafilat Roza
08
૧૩
09
૧૪
10
૧૫
11
૧૬
12
૧૭
13
૧૮
14
૧૯
15
૨૦
16
૨૧
17
૨૨
18
૨૩
19
૨૪
20
૨૫
21
૨૬
22
૨૭Naafilat Roza
23
૨૮Navaaru
24
૨૯
25
૩૦
26
0 0 0 0 0 0
 
EVENTS

1 - Jumaadi ul-Ulaa - 1438<>28 - January - 2017

Urs Mubaarak
Saiyedna Ahmad bin Mubaarak - Yaman'
Pehli Taarik Mubaarak

6 - Jumaadi ul-Ulaa - 1438<>2 - February - 2017

Naafilat Roza
First Thursday - Pehli Jumeraat
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saadese min shahre Jumaadi ul-Ulaa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

11 - Jumaadi ul-Ulaa - 1438<>7 - February - 2017

Urs Mubaarak
Saiyedi wa Maulaai Nuruddin saheb (ra) - Dongaam

12 - Jumaadi ul-Ulaa - 1438<>8 - February - 2017

Urs Mubaarak
Saiyedato Nisaa il-Aalameen Umm ul-A'immat il-Mayaameen Maulaatona Faatimah az-Zahraa bint Saiyed ul-Mursaleen Mohammad ul-Mustafaa (saws) - 11 AH - Madeenah Munawwarah
Naafilat Roza
Mid Wednesday - Vichli Budh
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saani ‘Ashar min shahre Jumaadi ul-Ulaa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

27 - Jumaadi ul-Ulaa - 1438<>23 - February - 2017

Naafilat Roza
Last Thursday - Cheli Jumeraat
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saabe’e wal ‘Ishreen min shahre Jumaadi ul-Ulaa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

28 - Jumaadi ul-Ulaa - 1438<>24 - February - 2017

NAVAARU
 
   
Copyright © 2010 Alavibohra.org.  All rights reserved.