Print this page
 
جمادي الأولى ‎-‎ Jumaadi ul-Ulaa - 1436
February - 2015 / March - 2015
Tasbeeh:- Fastaghfara Rabbahu wa Kharra Raake’aw wa Anaab - He pleaded pardon from Allaah and bowed down in repentance
فاستغفر ربه وخر راکعا واناب
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
0 0 0 0 ૦૧
Feb-19
૦૨
20
૦૩
21
૦૪
22
૦૫
23
૦૬
24
૦૭
25
૦૮Naafilat Roza
26
૦૯
27
૧૦
28
૧૧
Mar-01
૧૨
02
૧૩
03
૧૪Naafilat Roza
04
૧૫
05
૧૬
06
૧૭
07
૧૮
08
૧૯
09
૨૦
10
૨૧
11
૨૨
12
૨૩
13
૨૪
14
૨૫
15
૨૬
16
૨૭
17
૨૮Navaaru
18
૨૯Naafilat Roza
19
૩૦
20
0
 
EVENTS

1 - Jumaadi ul-Ulaa - 1436<>19 - February - 2015

Urs Mubaarak
Saiyedna Ahmad bin Mubaarak - Yaman'
Pehli Taarik Mubaarak

8 - Jumaadi ul-Ulaa - 1436<>26 - February - 2015

Naafilat Roza
First Thursday - Pehli Jumeraat
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saamene min shahre Jumaadi ul-Ulaa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

11 - Jumaadi ul-Ulaa - 1436<>1 - March - 2015

Urs Mubaarak
Saiyedi wa Maulaai Nuruddin saheb (ra) - Dongaam

12 - Jumaadi ul-Ulaa - 1436<>2 - March - 2015

Urs Mubaarak
Saiyedato Nisaa il-Aalameen Umm ul-A'immat il-Mayaameen Maulaatona Faatimah az-Zahraa bint Saiyed ul-Mursaleen Mohammad ul-Mustafaa (saws) - 11 AH - Madeenah Munawwarah

14 - Jumaadi ul-Ulaa - 1436<>4 - March - 2015

Naafilat Roza
Mid Wednesday - Vichli Budh
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumir Raabe’e ‘Ashar min shahre Jumaadi ul-Ulaa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

28 - Jumaadi ul-Ulaa - 1436<>18 - March - 2015

NAVAARU

29 - Jumaadi ul-Ulaa - 1436<>19 - March - 2015

Naafilat Roza
Last Thursday - Cheli Jumeraat
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumit Taase’e wal ‘Ishreen min shahre Jumaadi ul-Ulaa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa
 
   
Copyright © 2010 Alavibohra.org.  All rights reserved.