Print this page
 
جمادي الأخرى ‎-‎ Jumaadi ul-Ukhraa - 1431
May - 2010 / June - 2010
Tasbeeh:- Najjeni hazaa min Amal ish-Shaitaan - O my Rabb (Lord), Save me from the deeds of Shaitaan
نجني ھذا من عمل الشيطان
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
0 0 0 0 0 ૦૧
May-14
૦૨
15
૦૩
16
૦૪
17
૦૫
18
૦૬
19
૦૭Naafilat Roza
20
૦૮
21
૦૯
22
૧૦
23
૧૧
24
૧૨Navaaru
25
૧૩Naafilat Roza
26
૧૪
27
૧૫
28
૧૬
29
૧૭
30
૧૮
31
૧૯
Jun-01
૨૦
02
૨૧
03
૨૨
04
૨૩
05
૨૪
06
૨૫
07
૨૬
08
૨૭
09
૨૮Naafilat Roza
10
૨૯
11
0
 
EVENTS

1 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>14 - May - 2010

Pehli Taarik Mubaarak

7 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>20 - May - 2010

Naafilat Roza
First Thursday - Pehli Jumeraat
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saabe’e min shahre Jumaadi ul-Ukhraa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

12 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>25 - May - 2010

NAVAARU

13 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>26 - May - 2010

Naafilat Roza
Mid Wednesday - Vichli Budh
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saalese ‘Ashar min shahre Jumaadi ul-Ukhraa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

14 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>27 - May - 2010

Urs Mubaarak
Gunj Shohadaa - Ahmedabad

15 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>28 - May - 2010

Urs Mubaarak
27th Da'i ul-Mutlaq Saiyedna Burhaanuddin Dawoodji bin Qutubshah saheb {aq} - 1021 AH - Ahmedabad

20 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>2 - June - 2010

Saalgirah Mubaarak
Umm ul-A'immah Ziyaa ul-Madeenah Maulaatona Faatemah az-Zahraa (as) - 5 Year of Nubuwat

27 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>9 - June - 2010

Urs Mubaarak
Da'i ul-Balaagh Saiyedna Lamak bin Maalik saheb {aq} - 510 AH - Hamdaan, Yaman

28 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>10 - June - 2010

Urs Mubaarak
Da'i ul-Balaagh Saiyedna Yahyaa bin Lamak saheb {aq} - 520 AH - Hamdaan, Yaman

7th Da'i ul-Mutlaq Saiyedna Ahmad bin Mubaarak saheb {aq} - 627 AH - San'aa, Yaman
Naafilat Roza
Last Thursday - Cheli Jumeraat
Roza ni Neeyat: Allaahumma inni navaito an asooma souma le Yaumis Saamene wal ‘Ishreen min shahre Jumaadi ul-Ukhraa adaa’an lillaahe insha-allaaho ta’aalaa

29 - Jumaadi ul-Ukhraa - 1431<>11 - June - 2010

Urs Mubaarak
Da'i ud-Du'aat Qaazi ul-Quzaat Saiyedna Qaazi No'maan bin Mohammad at-Tameemi al-Maghrebi {aq} - 363 AH
Washsheq Raat
Pehli Raat of Rajab ul-Murajjab Mubaarak - Washsheq Raat - 24 Rak'at
 
   
Copyright © 2010 Alavibohra.org.  All rights reserved.