History
 
 
 
 


SAIYEDNA SHAMSUDDIN SHAIKHALI BIN S. SHAMSUDDIN SAHEB (QR)

  • Aap Maula itlaaq na 37 th ma Da'i-e-anwar che ane Aapni turbat-e-muqaddesah Bustaan-e-Badri ma deegar Do'aat-e-kiraam ne nazdeek maujood che .Aap na zamaan ma hajj-e-baytullaah ni safar logo Bharuch bander thi karta hata ane AllaahTa'aala ye Aap Maula ne ihwa asbaab banaavi aapa ke mumineen na ek mhota qaafilah saathe Islaam na fareezato ma Hajj no ek azeem fareezo Aapne adaa karvaano mauqo mayassar thayo ane ae pan ghani qaleel umar ma. Aa zamaan ma ka'batullaah na kiswah-pardah par je zarreen kitaabat thi Qur'aani aayaat ni nasaj thaati hati ae huroof ni shaakelat ane marod Aap ye ikhtiyaar kidhi ane daraaz muddat ni mashq ba'ad Allaah Ta'aala ye jali huroof ne naskh tehreer karvaani fankaari Aapne inaayat kidhi.
  • Saiyedna Ziyaauddin Jivabhai (QR) Ahmedabad thi Da'wat na kitaabo hifaazat thi Vadodara ma laava hata ane je kitaabo nu nuqsaan thayu hatu teni tehreer no bedo Aap Maula ye uthaavo, lehaaza kitaabo ne tehreer karvaana lehaaz thi deegar Do'aat ma Aapnu naam sar-e-fehrist che .Ahmedabad ma lakhaayela har ek qadeem kitaab na nuskhaao Aap ye taiyaar kidha je Da'wat na Khazaanah-e-Aamerah ma maujood che ane Saheb-e-Da'wat ae na thi faiz-o-barakaat haasil kari rahya che . Aap Maula ni Da'wat ni muddat Maulana Mustansir (AS) ni Imaamat ni muddat ni misil 59 varas ni hati . Aap 1189 AH ma takht-e-taiyebi upar jalwaa-afroz thaya ane 1248 AH ma Rajab ul-Murajjab ni 25 mi taarikhe Aapno inteqaal pur-malaal vaaqe thayo.
  • Aap Maula na ilmi kamaal ane ro'ab-o-jalaal ae hadd tak mashhoor-o-ma'roof hato ke faqt mumineen ni jamaa'at maa-j nahi pan Aapni haqqaaniyat ane sharaafat ni bolbaala no danko Vadodara ni te waqt ni riyaasat ane sultanat na darbaar ma gunjto hato. Aapni saadaai ane haleemi na sabab logo Aapne izzat ni nigaah thi jota hata. Aa haqeeqat ni shahaadat aaje Aap Maula na naam no te kaaghaz karaave che je te waqt na Vadodara ni Baabi Sultanat na Sultaan ye Aap Maula na inteqaal pur-malaal na akhbaar sambhli ne ta'ziyat ane sabar na kalaam saathe lakho hato. Sultaan ye hukoomat-e-khaaqaaniyah na khaas Sahebo sultaan no kaaghaz laine Devdi mubaarak par Saiyedna Hameeduddin saheb (QR) ne purso Aapva aava hata. Da'wat na kutub-khaana ma aaje pan aa qaabil-e-deed dastavaiz maujood che jena par thi Aap Maula na zamaana na haalaat ane Aapni karishmaai no andaazo lagaavi sakaai che. Saiyedna Fakhruddin Jivabhai (QR) ye Aapna Urs Mubaarak par padhva Arabi zabaan ma marsiyah lakhela che je aaje Saheb-e-Da'wat shab-e-Urs na mauqa upar mumineen na darmiyaan qaseedah-khwaani pehla padhe che .
  • Aapni Da'wat ni daraaz muddat na sabab Aap ye mumineen ne Islaam na arkaan ane Da'aaim par chaalvaani khaas ta'keed kidhi , Imaan ni haqeeqato ne samjhaavi, Rasool-e-Akram (SAWS) ni 12 sunnato thi mumineen ne khabardaar kidha ane haqeeqat na ilm thi ahliyat raakhnaar hudood-o-fozalaa ne darmiyaan Aalam ane Insaan na “mabda val ma'aad” na falsafah ne bayaan farmaavi fiqh, tareekh, tafseer ane masaa'il na ilm ni mitha paani ni naher jaari karine mumineen ni ilmi pyaas buzhaavi , aa ibdaa'i Da'wat taraf mumineen no aqeedo mazboot kidho ane raah-e-raast temaj siraat-e-haqq par gaamzan kidha .
   
 
   
Copyright © 2007 Alavibohra.org.  All rights reserved.