History
 
 
 
 


SAIYEDNA MO'AYYEDUDDIN HEBATULLAAH SAHEB BIN S. ZIYAUDDIN (QR)

  • Aap Maula Do'aat-e-Mutlaqeen (AQ) ni tasbeeh na 33 ma daana che. Aap Saiyedna Ziyauddin Jivabhai bin Maulaai Noohji (QR) na farzand-e-arjumand che, Aap Maulaai Noohji saheb ni nasl-e-athar maathi bija Da'i-e-Mutlaq che ane Huzoor-e-‘Aali Saiyedna Taiyab Ziyauddin saheb (TUS) 12 th Da'i che . Ahmadaabaad ma Saiyedna Badruddin saheb (QR) na zamaan ma Maulaai Noohji ek wafaadaar, izzatdaar ane mukhlis khidmat-guzaar hata. Saiyedna Badruddin saheb ne behad qareeb hata ane Aapni parhez-gaari thi Da'wat na hudood ma naik-naami hati. Saiyedna Badruddin saheb ye Aapna diwaan (collection of poetic composition) ma Maulaai Noohji ni sift-o-sanaa ma ek yaadgaar qaseedo tasneef farmaavelo che ane Maulaai Noohji ni mohabbat ane valaayat ni zikr-e-khair kidheli che .Allaah Ta'aala ni Maulaai Noohji saheb par altaaf-o-inaayat ae thai ke Saiyedna Badruddin Hasan bin Wali saheb (QR) ni dil-o-jaan thi khidmat ane itaa'at karvaana badla ma Aapni awlaad-e-baatahaarat ma barkat muki ane ae shaan thi Aap Maulaai na darajah ne baland kidha ke Aapni nasl-e-anwar ma thi 12 sahebo, Do'aat-e-Mutlaqeen na aflaak na sitaara thaya ane Da'i-e-mutlaq na taaj-e-zarreen thi musharraf thaya. Haal na zamaan tak ya'ni 1090 AH thi 1428 AH tak Aal-e-Maulaai Noohji saheb no faiz-e-bekinaar ane hidaayat-e-laazawaal no sar chashmo Da'wat ni jannat ma jaari ane saari che. Saiyedna saheb (TUS) aaj aal-e-motahhar na durr-e-sameen, Da'i-e-mubeen tareeqe aaje masnad-e-husaini uper faa'iz che.
  • Baargaah-e-waahdahu laa shareeq ma hame mumineen hazaar-hazaar sajadah bajaa laaviye ke hamaara Vadodara shaher ni zameen ma Saiyedna Badruddin Hasan bin Wali (QR) na kalaam ni barkat thi ae ta'seer Allaah Ta'aala ye ataa farmaavi ke Maulaai Noohji ni nasl-e-ba karaamat na guldasta na tamaam baar-e-baar phoolo ni mahek ane taazgi no faiz hame Da'wat na ilm ane hidaayat na zariye ekaj jagah par thi haasil kari sakiye che. Je cheez bija logo ne naseeb nathi thai tene Allaah Ta'aala ye Do'aato na sabab hamne Vadodara ma-j faraaham kari aapi che.
  • Saiyedna Ziyauddin saheb Ahmadabad thi hijrat karine Vadodara padhaara, mumineen ni rehaa'ish waaste mohallo aabaad kidho ane ibaadat waaste ek benamoon masjid ta'meer kidhi pachi 1130 AH ma Aap daar ul-baqaa taraf kooch kari gaya. Te ba'ad Aapna farzand-e-ba jamaal Saiyedna Mo'ayyeduddin saheb je Aapna zamaana ma Mazoon-e-mutlaq hata, temne Da'wat-e-Faatemiyah na tamaam umoor ne sambhaala. Saiyedna Mo'ayyeduddin saheb ni 21 saal ni Da'wat ni muddat darmiyaan Aap Maula ye mumineen ni taraqqi ane behboodi waaste khoob mahenat-o-mashaqqat kidhi ane mumineen na kafan-dafan na intezaam waaste Aap ye Pratap Nagar ilaaqah ma ek vasee' zameen kharidi jene thi aa-j tak mumineen istefaado lai rahya che.
  • Aa te-j jagah che jema jamaa'at na mumineen ni 10 pedhio-generation aaghaush-e-khaak ma madfoon che ane arwaah-e-saaleheen nu markaz che. Aap Maula ane Aapna Mazoon Saiyedna Shehaabuddin saheb ye mumineen ni rozy waaste rasta kholi aapa ane kasab, kaaghaz ane paaghdi na vepaar taraf mumineen ne raghbat apaavi ane Aap Maula ni Du'a na sabab mumineen na ghana gharo rozy ni sahoolat thaava thi aabaad-shaad thaya . Aapna zamaan ma aksar mumineen shaher na chaar darwaaza ma muqeem hata jema Fakhri Mohalla ane Laadwada no ilaaqo Bohra jamaa'at thi mashhoor hato . Ba'az waqt Aap Maula Badri Mohalla na Bayt ush-sharaf par waqt guzarta ane roohaani umoor ne anjaam aapta ane ba'az waqt Aap Laadwada na qadeem makaan ma Aapna ahl-o-ayaal saathe waqt guzaarta hata.
  • Aap Maula ye Aapna kaakaaji Saiyedna Shehaabuddin saheb par Nass-e-jali farmaavi ane 34 ma taajdaar-e-Da'wat muqarrar kidha. Te waqt Aapna farzand-e-arjumand Saiyedna Hameeduddin saheb ni umar ghani nhaani hati te sabab Aap ye Aapna kaakaaji saheb ne farzand ni ta'leem-o-tarbiyat ni tamaam zimmedaari saupi ane shahzada ne Da'wat na uloom-o-funoon ma qaabil banaavvaani wasiyat farmaavi. Aap 17 Rajab 1151 AH ma jannat-e-aaliyaah taraf tashreef lai gaya ane Aap Maula ne Aapna baawaaji saheb ni qabr-e-munawwar ne baazu ma dafan karvaama aava "Kullo man alayha faan. wayabqaa wajho rabbeka zul jalaale wal iqraam.”
   
 
   
Copyright © 2007 Alavibohra.org.  All rights reserved.