History
 
 
 
   
 
SAIYEDNA AMEENUDDIN AMIRUDDIN BIN
SAIYEDNA NAJMUDDIN (Q.R.)
   
 
 • Awliya-ullah (AS) ni saf ma hamaara haajat-rawa ane ‘uqdaa-kusha 40th Da’i -e-mutlaq Saiyedna Amiruddin saheb (QR) ni zaat-e-paak pan shaamil che.

 • Aap na zamaan ma mumineen ni aabaadi ghani kam hati ane maali haalat pan itli behtar na hati. Mumineen khass karine Badri Mohalla ane tene aas-pass rehta hata.

 • Aap Maula mumineen ni haajato no khass khayaal rakhta ane ziyaada waqt Aap mumineen na roohani umoor ma guzaarta pan sathe-sathe Aap kasb-e-halaal kari kasab ane paghdi no veyapaar pan karta.

 • Aap na waqt na Gaekwaadi Raj hatu, te sabab jama’at na ziyaada tar mumineen Mandvi na ‘ilaaqa ma kasab ane paghdi banawwano veyapaar karta hata. Aa hunar ma mumineen itla maahir hata ke bohra kasab ni paghdi Gaekwaadi darbaar ma mashhoor ane maqbool hati. Darbaar na koi moto mazhabi ya samaaji awsar hoi to Maharaaja ane Raj darbaariyo paghdi waste bohra mumineen ne mahal ma bolawta hata.

 • Aa sabab Aap Maula no te waqt na Maharaaja sathe ghano qareebi ane behtar rishto hato. Te waqt mumineen topi na badle kasbi pheto ziyaada paherta hata.

 • Aap Maula na Zauja-e-Taahera Maa-saheba Qeebu bint Shamsuddin (RA) Surat shaher na hata. Te waqt muminaat no libaas paherwaano no tareeqo durust na hato ane sharam-o-hayaa no lehaaz rehto na hato, Maa-saheba ye aa tamaam ‘aib ne muminaat ma thi door karwaano qasd kidho ane Aap saheba ye muminaat ne ghaagharo-odhnu-rida paherwaano saheeh tareeqo bataawo ane parda ma rehwaani ni sakhat naseehat kidhi.

 • Aap ye Aapna dikra Saiyedna Fakhruddin Saheb (QR) ne ‘Arabi ane Farsi zabaan ma ‘aala daraja nu ‘ilm bakhshu ane Da’wat na ‘uloom ma Aap ye ae hadd tak balandi par chadhawa ke Aap ye Aapna dikra ne sathe rakhine ghana kitaabo naqal kidha. Aap thodu lakhta ane thodu S. Fakhruddin Saheb sathe lakhawta. Aapna dikra ni shaan Allah ta’ala ye itli baland kidhi ke te Aap ne ba’ad Da’i-e-Mutlaq na rutba thi to khass thaya pan itla ‘aala daraja na sha’er ane mufakkir thaya ke qayaamat na din tak Aapna dikra nu naam Da’wat na falak par badr-e-muneer mujab chamaktu rehse.

 • Aap ye Moharram ul-Haraam na ‘Ashraa mubaareka ni majlis ibtedaa kidhi ane tene tanzeem bakhshi. Aap ye Da’wat na hudood ane khidmat-guzaaro nu libaas aaraasta kidho ane paghdi-jaama no noorani libaas Majlis-e-Ahl-e-Bait (AS) waste makhsoos kidho. Aapna zamaan thi aaj tak aa Rasm-e-Ameeri ane Moharram ni majlis ni shaakelat ane tarteeb barqaraar che ane mumineen tesi ruhaani-‘ilmi faiz haasil kari rahya che.

 • Aap 18th Zilhajj 1296 AH na din inteqaal farmaawi gaya ane Aapna dikra S. Fakhruddin Saheb Du’at-e-Mutlaqeen na silsila na 41st Da’i tareeqe faa’iz thaya.
  v Allah Ta’ala ni karishmaii thi ane Huzoor-e-‘Aali (TUS) ni raza mubaarak thi jama’at na faiyaaz shakhs Safiyuddin Dholkawala na gharaaana ye Aap Maula na qadeem roza ne jadeed andaaz thi zeenat bakhshi ane roza ne ek be-misaal surat ‘inaayat kidhi. Huzoor-e-‘Aali (TUS) ye 1420 AH ma Aap Maula na shab-e-‘urs na mauqa par aa jadeed roza nu iftetah farmaawo ane tene “Mazaar-e-Ameeni” na mubaarak naam thi naamzad kidhu.
  v Huzure-‘Aali (TUS) har waqt Aap na bayaan ma Aap muqaddas Maula ni 14 saal ni Da’wat ni muddat ane Maula ni zindagi na haalaat no mukhtasar aahwaal mumineen darmayaan nashar kare che.

 • Aap Huzoor ye farmaayu ke, ”Hum mumineen ne hamaara Du’at ni hayaat-e -taiyebah thi sabaq-aamoz thaavu joiye ane hamne ihvi zindagi guzaarvi joiye, ke hamaari maut ba’ad loko hamaara khair ‘amal ne yaad kareene hamaare waste du’a kare.”

 • Aap Maula no Mazaar-e-Ameeni Vadodara ma Jannat ul-Mumineen qabarastaan ma waaqe’ che. Mazaar ma Aap ni qabar ne nazdeek Maa-saheba Qeebu bint Shamsuddin (RA) ni qabr-e-anwar che.
   
 
   
Copyright © 2004 Alavibohra.org  All rights reserved. Vadodara.