Moharram ul-Haraam 1428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huzoor-e-Purnoor Saiyedna Saheb (tus) Mazoon ud-Da'wat (dm) pur-asar zabaan ma zikr-e-Husaini kari rahya che Mansoos ud-Da'wat Saiyedi Haatim Zakiyuddin saheb (dm) Wa'az-e-Husaini farmaawi rahya che Zikr-e-Imaam Husain (as) ne samaa'at karwa mumineen no majlis ma izdehaam Alavi Uloom na gauhar-jauhar Mazoon ud-Da'wat mumineen darmiyaan nashar kari rahya che
 
Masjid-e-Nooraani ma Maulaana ni Aamad Mehfil-e-Azaa-e-Husaini Chamar Mubaarak ni rasm majlis na aaghaaz thi thaai che Huzoor-e-'Aali (tus) ni sadaarat ma Asharah Mubaarakah ni Majlis
 
Taiyebi Mehfil ni azmat-o-jalaal Zaakeraan-e-Ahl-e-Bayt (as) Kalaam-e-Husaini Manzar-e-Masjid-e-Nooraani
 
Huzoor-e-'Aali (tus) ne Mazoon saheb (dm) chamar mubaarak kari rahya che Zaakiraan-e-Imaam Husain (as) marsiyah-khwaani kari rahya che Manzar-e-purnoor
 
 
Mazoon saheb (dm) na shahzada-e-anwar Bhaisaheb Sa'eed ul-Khair kalaam-e-Husain paish kari rahya che Mehfil-e-Husain no taayeraana manzar Mumineen kaseer ta'daad ma Barakaat-e-Husainiyah haasil kari rahya che Wa'az Mubaarak - Mazoon saheb nu pur-asar andaaz-e-bayaani
 
Huzoor-e-'Aali (tus) ni imaami shaanaat saathe sawaari Sabeel-e-Husain ane Da'i-e-Husain Waraso thi aa chandi ni sabeel Badri Mohalla ma aaraasta thai che Huzoor-e-'Aali (tus) na takht-e-Taiyebi nazdeek hudood-e-kiraam tahayyaat paish kari rahya che
 
Yaum-e-Aashuraa mumineen no majlis-e-Imaam-e-Mazloom ma majmo' Yaum-e-Aashuraa Masjid-e-Nooraani no ruhaani manzar Takht-e-Taiyebi thi mumineen Taiyebi Husaini Da'i thi ruhaani faiz haasil kari rahya che
 
Moharram at Mumbai
 
Mukaasir ud-Da'wat Saiyedi Husain Mo'eenuddin saheb mumineen darmiyaan naseehat na gauhar nashar kari rahya che Nauha-Khwaani-e-Husain ane Matam ni barakaat thi mumineen ne Aap nawaazi rahya che Tamaam mumineen Hudood saathe matam kari rahya che
Sabeel-e-Husaini ni aaraastagi no ek manzar
Ahl ul-Bayt (as) na ulooom ma jawhar thi Aap mumineen ne muzaiyan farmaawi rahya che Aap sabeel-e-Husain (as) no mushaahedo farmaawi rahya che
 
 

 
Copyright © 2007 Alavibohra.org  All rights reserved.